Algemene Brugse Atletiekvereniging


EETFESTIJN 17 MAART 2018

OOSTENDE - BRUGGE 4 MAART 2018 LAATSTE EDITIE

Lidgeld

Het lidgeld is gebleven zoals vorig jaar en bedraagt dus voor nieuwe seizoen 2017-2018 :
- hernieuwende jeugd : 70,-€ 
- nieuwe jeugd : 80,-€ ( t-shirt inbegrepen)
- hernieuwende volwassenen : 100,-€
- nieuwe volwassenen : 110,-€ ( t-shirt inbegrepen)
Voor bijkomende gezinsleden telkens 10 Euro minder. (2de dus 10,-€,3de 20,-€,enz...)

Ereleden en steunende leden : vanaf 25,-€

Het lidgeld kan betaald worden door overschrijving op het rekeningnummer Crelan BE70 8508 6804 6025 van ABAV-Brugge.
Het liefst tegen eind september, begin oktober (dank bij voorbaat)

VAL nummers worden enkel aangevraagd NA betaling van het lidgeld !! Dus leden die willen meedoen aan de crossen (veldlopen) heb een VAL nummer nodig vanaf november, maw ZEKER TIJDIG BETALEN , want daarna moet VAL nummer nog aangevraagd worden !!

Belangrijk :
* Terugbetaling van (een deel van) het lidgeld via ziekenfonds of werkgever :
De attesten die U indient worden door de secretaris van ABAV ingevuld en aan U terugbezorgd. Ze kunnen bezorgd worden op het secretariaatsadres of op de donderdagtraining afgegeven worden aan de secretaris Daniel Vantorre ( is dikwijls aanwezig en vult het document onmiddellijk ter plaatse in), of aan Conny Vervaecke of aan Filip Rondelee.
* Bij medewerking aan één van de organisaties van ABAV kan een deel van het lidgeld worden terugbetaald.


Voordelen van het lidmaatschap

a- Aanvullende verzekering bij loopongevallen (vanaf betaling van het lidgeld)
b- digitale nieuwsbrief
c- Lidmaatschap bij de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) waardoor met o.a. korting krijgt op het inschrijvingsgeld van door de VAL erkende loopwedstrijden 
Voor officiële wedstrijden is er een verplichte clubuitrusting die te koop is in de club. Zie "clubuitrusting". 
d- Training in groep onder deskundige leiding
e- Prijzen voor jeugd die meelopen in crossen en zomercriterium
f- Maar vooral : een leuke en aangename sportieve sfeer.