Algemene Brugse Atletiekvereniging


EETFESTIJN 30 MAART 2019

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 12 januari 2019 16 tot 19 u

LidgeldLidgeld 2018-2019 (zonder wedstrijd T-shirt)

- recreanten (volwassenen) : € 60 (ook beginners welkom, aangepaste trainingen)

- jeugd : € 80 (VAL nummer)

- volwassenen : € 110 (VAL nummer) 

- Ereleden en steunende leden : € 25

Opgelet nieuw rekeningnummer KBC BE30 7360 5487 7311 van ABAV-Brugge.VAL nummers worden enkel aangevraagd NA betaling van het lidgeld !! Dus leden die willen meedoen aan de crossen (veldlopen) heb een VAL nummer nodig vanaf november, maw ZEKER TIJDIG BETALEN , want daarna moet VAL nummer nog aangevraagd worden !!

Belangrijk :
* Terugbetaling van (een deel van) het lidgeld via ziekenfonds of werkgever :
De attesten die U indient worden door de secretaris van ABAV ingevuld en aan U terugbezorgd. Ze kunnen bezorgd worden op het secretariaatsadres of op de donderdagtraining afgegeven worden aan de secretaris Daniel Vantorre ( is dikwijls aanwezig en vult het document onmiddellijk ter plaatse in), of aan Connie Vervaecke of aan Filip Rondelee.


Voordelen van het lidmaatschap

a- Aanvullende verzekering bij loopongevallen (vanaf betaling van het lidgeld)
b- digitale nieuwsbrief
c- Lidmaatschap bij de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) waardoor met o.a. korting krijgt op het inschrijvingsgeld van door de VAL erkende loopwedstrijden 
Voor officiële wedstrijden is er een verplichte clubuitrusting die te koop is in de club. Zie "clubuitrusting". 
d- Training in groep onder deskundige leiding
e- Prijzen voor jeugd die meelopen in crossen en zomercriterium
f- Maar vooral : een leuke en aangename sportieve sfeer.