Algemene Brugse Atletiekvereniging


EETFESTIJN 30 MAART 2019

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 12 januari 2019 16 tot 19 u

Medisch onderzoek/ongeval?

Het preventief sportmedisch onderzoek en wat te doen bij een sportongeval.

Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden bij ieder atleet en in het bijzonder bij:

- Atleten die met hun sportcarrière beginnen.
- Atleten die intensief aan competitie doen.
- Atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma, …
- Atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt
- Mannelijke en vrouwelijke atleten ouder dan 40 jaar.

- Iedereen die al dan niet bij inspanning last heeft van:

      * Hartkloppingen: onregelmatig, erg traag of snel kloppend.

      * Pijn of beklemming op de borst.

      * Duizeligheid of bewustzijnsverlies.
- Mensen met cardiovasculaire( hart en bloedvaten ) risicofactoren:
      * Roken
      * Hoge bloeddruk
      * Te veel cholesterol
      * Verhoogd bloedsuikergehalte.


Contacteer voor meer informatie Uw huisarts of sportarts


Ongeval op training?

Onmiddellijk als het kan ter plaatse laten verzorgen of door uw dokter op de dag van het ongeval.
Verwittig onmiddellijk: 
Daniel Vantorre, Secretaris
Patrijzenweg 6
8200 St.-Andries/Brugge
050/315460

Voor de leden (wedstrijdlopers) met een VAL-nummer wordt door de secretaris een elektronisch aangifte bij Ethias gedaan.
De secretaris bezorgt nadien de nodige documenten.
De andere leden (recreanten) krijgen van de secretaris, DVV – documenten die door de dokter ingevuld worden. Alle documenten terug te bezorgen aan de secretaris
Ook eventuele namen van getuigen zeker vermelden.

Tijdens een atletiekwedstrijd moet men de hoofdscheidsrechter verwittigen als er zich een ongeval voordoet zodat deze dit op het wedstrijdverslag kan vermelden.